ملک برای خانه ویلایی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا جنگلی سیاهکل

5,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 170 متر
5,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 170 متر

ویلا دوبلکس در زیباکنار

5,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر
5,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلای جنگلی زیباکنار دید ساحل

7,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر
7,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا دوطبقه ی اجاره زیباکنار

200,000,000 تومان / 6000000
3 تخت 3 حمام 155 متر
200,000,000 تومان / 6000000
3 تخت 3 حمام 155 متر

زیباکنار ویلای استخردار با سند تکبرگ

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

ویلای مدرن زیباکنار

4,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر
4,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

ویلا مبله زیباکنار

4,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر
4,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

ویلای نوساز اجاره

200,000,000 تومان / 4000000
1 تخت 1 حمام 90 متر
200,000,000 تومان / 4000000
1 تخت 1 حمام 90 متر

ویلای دوبلکس با استخر زیباکنار

6,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر
6,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

ویلا استخر دار زیباکنار

6,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر
6,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

دوبلکس مدرن زیباکنار

4,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر
4,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

ویلا زیباکنار قیمت مناسب

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر
3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر