ملک برای داغ

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلای جنگلی زیباکنار دید ساحل

7,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر
7,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا دوطبقه ی اجاره زیباکنار

200,000,000 تومان / 6000000
3 تخت 3 حمام 155 متر
200,000,000 تومان / 6000000
3 تخت 3 حمام 155 متر

ویلا زیباکنار با استخر و سند ششدانگ

4,390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 115 متر
4,390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 115 متر

ویلا با استخر اجاره ی زیباکنار

200,000,000 تومان / 2000000
2 تخت 2 حمام 110 متر
200,000,000 تومان / 2000000
2 تخت 2 حمام 110 متر

ویلا مبله شهرکی اجاره زیباکنار

100,000,000 تومان / 5000000
3 تخت 2 حمام 240 متر
100,000,000 تومان / 5000000
3 تخت 2 حمام 240 متر

شهرک 8 واحدی لوکس زیباکنار

11,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 207 متر
11,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 207 متر

ویلای دوبلکس با استخر زیباکنار

6,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر
6,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر