ملک برای استخر

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا جنگلی سیاهکل

5,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 170 متر
5,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 170 متر

ویلای جنگلی زیباکنار دید ساحل

7,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر
7,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

زیباکنار ویلای استخردار با سند تکبرگ

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

ویلا زیباکنار با استخر و سند ششدانگ

4,390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 115 متر
4,390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 115 متر

ویلا با استخر اجاره ی زیباکنار

200,000,000 تومان / 2000000
2 تخت 2 حمام 110 متر
200,000,000 تومان / 2000000
2 تخت 2 حمام 110 متر

ویلای دوبلکس با استخر زیباکنار

6,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر
6,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

ویلا استخر دار زیباکنار

6,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر
6,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر